Учебен календар

proekt_zapoved_grafik_uchebna-2009-2010.doc


Учебна програма                    

   

ПОНЕДЕЛНИК                                                            ВТОРНИК

1.Български език                                                  1.Изобр. изкуство                     

2.Български език                                                  2.Български език

3.Математика                                                       3.Математика

4.Физич. възпитание                                           4.Домашен бит

5.Час на класа                                                      5.ДЧФВ и спорт

 

   СРЯДА                                                                    ЧЕТВЪРТЪК

1.Български език                                                  1. Български език

2.Български език                                                  2.Български език

3.Математика                                                       3.Математика

4.Музика                                                               4.Изобр. изкуство

5.Роден край                                                        5.Физич. възпитание

                            

                                            ПЕТЪК

                                      1.Роден край ЗИП

                                      2.Български език ЗИП              

                                      3.Математика ЗИП

                                      4.Музика

                                      5.СИП-ИКТ                                         

                           


График на часовете

 

1 – ви час  

8.00 :  8.35

2 – ри час  

9.00 : 9.35

3 – ти час 

9.50: 10.25

4 – ти час  

10.40 : 11.15

5 – ти час  

11.30 : 12.05

6 – ти час  

12.20: 13.00

Голямо междучасие – след 1 – ви час