Аз, детето!

"ДЕЦАТА СА НАЙ-КРАСИВИТЕ ЦВЕТЯ НА ЗЕМЯТА!" - МАКСИМ ГОРКИ

 

 ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЕТЕТО!

 Image

Всяко дете има право на семейство и отговорност да се отнася с уважение и обич към родителите си!

 Image
 Image

Всяко дете има право на сигурност и удобство в своя дом и отговаря за чистотата и реда в него!

 Image
 Image

Всяко дете има право да бъде обичано и защитавано и отговорност да обича другите и да се грижи за тях!

 Image
 Image

Всяко дете има право на добро отношение от възрастните и отговорност да ги уважава и им помага! 

 Image
 Image

Всяко дете има право да бъде възприемано сериозно и отговорност за сериозно отношение към задълженията си!

 Image
 Image

Всяко дете има право да бъде добре нахранено и отговорността да не похабява и разпилява храната!

 Image
 Image

Всяко дете има право на добро образование и отговорност да се учи и уважава своите учители!

 Image
 Image

Всяко дете има право да получи помощ, когато е болно, и носи отговорност за собствения си живот и здраве! 

 Image
Image 

Света ще разбера: 

  •  ако го опозная;
  •  ако науча своите права и осмисля своите отговорности;
  •  ако имам готовност и способност да действам за доброто на другите!