Втори час на класа

10.10.2009 16:55

Всеки четвъртък от 17:00ч. до 17:45 ч. ще се провеждат консултации с родители и ученици в учителската стая. Заповядайте!

—————

Назад